Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

15:44
9551 e2b1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSmerfMaruda SmerfMaruda
15:43
Cisza to najgroźniejszy krzyk kobiety.
— Pokolenie IKEA. Kobiety
Reposted fromobliviate obliviate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
15:42
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. 
15:42
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway vialovme lovme
15:41
6219 d546 390
Reposted fromalpinemilk alpinemilk viairmelin irmelin
15:41
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
Reposted frometerycznosc eterycznosc viairmelin irmelin
15:40
"Wiesz, wszystko co się tak naprawdę liczy, to aby ludzie, których kochasz, byli szczęśliwi i zdrowi. Cała reszta to zamki na piasku." - Paul Walker
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
15:40
Kobiety za dużo mężczyznom wybaczają, za mało wymagają. Traktują ich jak dzieci, więc oni zachowują się jak dzieci.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viairmelin irmelin
15:40
15:39
Play fullscreen
Nic tu po mnie jeśli nie ma Cię.
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
15:37
mówili...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
15:37
Reposted fromFlau Flau viaiamanartist iamanartist
15:35
5022 5349 390
Jan Twardowski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaExplorers Explorers
15:35
Reposted frombluuu bluuu viarecommencer recommencer
15:35
2912 6f01 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarecommencer recommencer
15:34
8776 2aee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

December 06 2016

16:06
Radością i spełnieniem nie jest przyjmowanie, tylko dawanie. 
15:56
Pamiętam dni
gdy szukałem Cię
w odbiciu szyb.
— Artur Rojek
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viakatalama katalama
15:56
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viazabka zabka
15:56
8320 e33a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl