Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

16:57
9833 f9c5 390
Reposted fromKejstyna Kejstyna viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 29 2015

14:27
14:25
7289 df66 390
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
14:24
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianotoco notoco
14:24
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder vianotoco notoco
14:24
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianotoco notoco
14:24
3269 4609 390
Reposted frombloodhail bloodhail vianotoco notoco

June 24 2015

17:12
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromsafeway safeway viabe-yourself be-yourself
17:11

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
17:11
17:11
2154 d864 390
Reposted fromClary Clary viaallyouneedissoup allyouneedissoup
17:11
lucky ones | via tumblr
16:29
2460 91a5 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies
16:29
2463 bdaa 390
16:29
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath

June 22 2015

15:53
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency vialegohouse legohouse
15:53
Wystarczy On. By był. Na zawsze. Przy mnie. Wystarczy Jego imię. By na stałe pozostało wygrawerowane w moim sercu. Wystarczy Jego uśmiech. Bo Jego uśmiech jest powodem mojego uśmiechu.
15:51
Jest pocieszna. Ma tyle talentu aktorskiego co parówki w opiekaczu na stacji benzynowej. 
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromkatalama katalama vialegohouse legohouse
15:51
0550 fed4 390
Reposted frombackground background vialegohouse legohouse
15:51
3330 26d6 390

A Dangerous Method (2011), directed by David Cronenberg

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl