Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2016

22:20
22:20
22:20

March 21 2016

10:43
10:43
10:43
8358 1db1 390
Reposted frompugul pugul viaxmonroex xmonroex
10:43
10:43
9120 cc74 390

drxgonfly:

Spring Melody (by Sue Hsu)

Reposted fromalicepop alicepop viarecommencer recommencer
10:42
2970 a7d1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarecommencer recommencer
10:42
5891 c74d 390
Reposted fromlabellavita labellavita viawadliwie wadliwie
10:42
5333 a4bb 390
haniakoczewska.
10:42
10:41
10:41
10:41
10:41
10:41
10:41
10:41
Masz za ciasny sweter. Za ciemny podkład. Za krótką spódniczkę. Masz głupią przyjaciółkę, tępą pracę i rozdwajające się końcówki. Źle rozwieszasz pranie i zawsze rozgotowujesz makaron. Stale rozmazuje Ci się tusz, a do tego ślinisz się jak dzika przez sen. 
Ale nawet, jak jesteś kompletnie do kitu, to gwarantuję Ci, że znajdziesz kogoś, kto nie będzie Ci tego stale wypominał. Dlatego jeśli jesteś z facetem, dla którego szklanka jest zawsze do połowy pusta, zabierz mu ją. 
Nieważne, że nie jesteś ideałem – znajdź kogoś, dla kogo bezapelacyjnie będziesz.
10:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl